Your browser does not support JavaScript!
E化校園
首頁 > 行政單位 > 進修部
進修部
2020-09-21
 
2020-09-11
 
2020-09-07
 
2020-09-07
 
2020-08-12
 
2020-08-07
 
2020-08-04
 
2020-08-03
 
2020-08-03
 
2020-07-31
 
2020-07-31
 
2020-07-27
 
2020-07-20
 
2020-07-08
 
2020-07-02
 
2020-06-22
 
2020-05-12
 
2020-04-16
 
2020-03-23
一、「109學年度大學考試入學登記分發相關資訊」於4月6日起開放網路訂購,每本售價新臺幣60元整。
二、登記分發相關資訊內容有重要公告、校系代碼表、核定名額、網路登記志願作業系統操作說明及繳費單。
2020-02-25